Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2010

vir
Kocham cie, nie kiedyś, nie potem, nie zaraz, TERAZ!!!

Serniku. 
Niesamowity jesteś serniku toffi.
vir
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
vir
0895 dc98
Reposted byjinvenaenmirandaneibagatelkaPriArdnischoczapkaZdzikaczleksobotnizathVo0DoOelsarion
vir
0841 705e 500
vir
trzeba wyjść na pełnej kurwie, a potem tylko trzymać równy poziom. Klatka Sylwester Latkowski 
Reposted bydariankaxdultrafioletowelzyjakchcesz
vir
Nie szukaj ideału. Bo ideałów nie ma. Znajdź kogoś, kto zdenerwuje Cie jak nikt inny. Kogoś, czyj dotyk sprawi, że odlecisz do innego świata. Przy kim nie będziesz chciała udawać nic.
Reposted fromfairyland fairyland viaskinnylove skinnylove
vir
Love redhead girls.
Reposted fromSenyia Senyia viadelikatnienie delikatnienie
vir
Tyle jest sposobów, żeby kogoś zawieść.
— Jonathan Carroll
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viadelikatnienie delikatnienie
vir
Kochał ją bowiem tak, jak można kochać tylko kogoś, kto jest echem nas samych w chwili najgłębszego smutku.
— Orson Scott Card, "Mówca umarłych"
Reposted fromikari ikari viadelikatnienie delikatnienie
vir
4973 6e8c 500
Reposted fromciasto ciasto viagensuki gensuki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...